Kayseri Şeker, 1955’ten günümüze şeker pancarının tarladan sofraya ulaşan tüm hikâyesini tasarlıyor.

Kayseri Şeker, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarında yılda 3 milyonu aşkın pancarı işleyerek, şeker üretiminde, yaş ve kuru küspe üretiminde ve melas üretimde tonaj ve gelir rekorları kıran ve üst üste vergi rekortmenlikleri ile şeker pancarının ekosistemini temsil etmektedir.

Kayseri Şeker, şeker pancarının ekim alanlarından fabrikalara ve son tüketiciye varan serüvenini, güvenli ve sağlıklı gıda, doğal ve verimli üretim, doğaya saygı, iyi tarım, akıllı tarım, çiftçilere, ekonomiye ve ülkemize değer katma sorumluluğu ile gerçekleştirmektedir.

Türkiye’nin tarım ve tarıma dayalı ekonomisinde tarihî ve istatistiki değere sahip olan ve stratejik önemiyle de öne çıkan şeker pancarı, büyük bir üretim gücünü oluşturmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 350 bin çiftçi ve etki alanıyla 3 milyon insana ekonomik gelir sağlayan şeker pancarı, istihdamdan yaşam kalitesine kadar hayati derecede değere sahip, tasarımsal bir üründür.

Şeker pancarında esas olan verimlilik, ekim döneminden hasada ve fabrikaya kadar olan tüm süreçlerde eğitim, ilaç ve gübreleme işlemleri, sulama sistemleri, akıllı tarım, iyi tarım ve AR-GE çalışmaları ile mümkün olmakta ve Kayseri Şeker, tüm bu aşamaları, uluslararası standartlarda uygulamaktadır.

Bir şeker pancarı tarlası, aynı ölçüdeki çam ormanından 3 kat daha fazla oksijen üretmesi ile doğaya ve insan yaşamına katkı sunmaktadır. Kayseri Şeker, zirai çalışmaları, teknolojik araçları ve uygulamaları ile erozyonla mücadele etmekte ve başarılı sonuçlar almaktadır.

Bu Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş