Sosyal Sorumluluk Politikamız

Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm alanlarda, çiftçilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde, topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek ve sürekli iyileştirmek.

İnsan kaynaklarımızın sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğunu esas alarak çalışmalarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullandırılmasını sağlamak.

İnsan haklarına saygı ilkesi doğrultusunda çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş, fiziksel engel ayrımı gözetmeksizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak.

Çalışanlarımızın, çiftçilerimizin, tedarikçilerimizin şirket etik kurallarına uymalarını ve ticari dürüstlük çerçevesinde çalışmalarını sağlamak.

Ülkemizin kültür ve geleneklerine sahip çıkarak hukukun üstünlüğü, hesap verebilirlik ve şeffaflık prensipleri çerçevesinde ilgili mevzuat hükümlerine ve uluslararası standartlara uymak.


Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız

Kayseri Şeker, spordan sosyal ve kültürel yaşama kadar çalışanlarına, ülkemiz insanlarına ve kültürel değerlerimize katkı sunacak projeler üstleniyor.

Kurumumuz, Kayseri Şeker Spor Futbol Kulübü ve Kayseri Şeker Güreş Takımı ile Türk sporunu güçlendiren ve sporcularımızın gelişimine, gençlere destekliyor.

Öğrencilere sağladığı karşılıksız burs imkânıyla en iyi üretimin eğitim olduğuna inan Kayseri Şeker, bugünün öğrencilerinin, geleceğin Türkiye’sinde taşıyıcı güç olacağının bilinciyle hareket ediyor.

Tarihi varlıklarımızın korunması ve ülkemize kazandırılması adına Kayseri Şeker Fabrikası arazisi içerisinde bulunan Keykubadiye Saray kazı çalışmalarını destekleyen Kayseri Şeker, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğü projeye destek olmaya devam edecek.

Kurumumuz, kadın personele Çocuk Bakım Evi imkânını sunarak, kadınların iş hayatında var olmalarını destekliyor.

Kayseri Şeker, Türk tarımının gelişimi ve yeni nesillerimizin doğru tarım uygulamalarını öğrenmeleri için çiftçilerimizden tarım liselerine kadar çeşitli eğitim programlarında yer alıyor.

Bu Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş