Kayseri Şeker, kurum içi eğitimleri ve nitelikli insan kaynağı ile gelişime odaklanıyor, bugüne çözüm üretirken geleceğe hazırlanıyor.


İnsan Kaynakları Politikası

Kayseri Şeker kurumsal stratejisindeki en değerli kaynak, şirket kültürünü ve gücünü yansıtan çalışanlardır.

İşe alım süreçleri, ihtiyaç ve nitelik koşullarına istinaden prosedürlerle tanımlanmıştır.

Çalışanların kariyer planlamaları yapılırken, fırsat eşitliği sağlanır.

Çalışanların bilgilerini, becerilerini ve yetkinliklerini artırmak için eğitim ve gelişim programları uygulanır.

Çalışanlar için İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelikleri çerçevesinde güvenli çalışma alanları ve koşulları sağlanır.

Çalışan memnuniyetinin sağlanması adına istek, şikâyet ve öneriler, ilgili birimce değerlendirilmeye alınır.

Çalışanlara ödenecek maaşların ve sağlanacak diğer faydalarının belirlenmesinde verimlilik dikkate alınır.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet gibi konularda ayrımcılık yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için azami derecede önlemler alınır.

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında verilerin işlenmesi, korunması için tüm idari ve teknik tedbirler alınır.

Bu Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş