İNSAN HAKLARI POLİTİKASI


Kayseri Şeker binlerce çalışanıyla Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Amasya ve Tokat illerinde faaliyet göstermektedir. Bu politika; Kayseri Şeker, Boğazlıyan Şeker Fabrikası ve Turhal Şeker Fabrikası için geçerlidir.

İNSAN HAKLARINA SAYGI

İnsan haklarına saygı, Kayseri Şeker’in temel bir değeridir. Tüm paydaşlarımız ile ilişkilerimizde insan haklarına uygun ve duyarlı davranmaktayız. Bu politikaya, ulusal ve uluslararası insan hakları ilkeleri rehberlik etmektedir.

Kayseri Şeker olarak değer zincirimizdeki kişilere yönelik insan hakları risklerini tanımlamak ve önlemek için gerekli özeni göstermekteyiz. Ticari faaliyetlerimizden kaynaklanan ya da bunlardan ileri gelen olumsuz insan hakları etkilerini belirlememiz durumunda, adil ve makul bir şekilde iyileştirme sağlamayı ya da iyileştirme için işbirliği yapmayı taahhüt ederiz. Üçüncü şahıslarla olan ilişkilerimiz sebebiyle bu olumsuz etkilerle bağlantımızın olması ya da bu olumsuz etkilere dâhil olmamız durumunda, bu durumun iyileştirilmesini sağlamak için gerekli faaliyetleri yürütmekteyiz.

İnsan Hakları Politikası, Kayseri Şeker Etik Kurulu tarafından denetlenmektedir.

TOPLUM VE PAYDAŞLARLA BAĞLILIK

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki toplumun bir parçası olduğumuzu kabul ederiz. İşimizi yaparken savunmasız ve dezavantajlı gruplar da dâhil olmak üzere tüm paydaşlarımızla, kendileri için önem arz eden insan hakları sorunları konusunda, görüşlerinin dinlendiği ve görüşlerinin dikkate alındığı bir ilişki kurarız. Yerel sorunların en uygun şekilde yerel düzeyde çözüme kavuşturulabildiğine inanıyoruz. Gerektiğinde, işimizle ilgili insan hakları konularında sivil toplum temsilcileri ve paydaşlarımızla diyalog kurarız.

ÇEŞİTLİLİK VE DÂHİL ETME

Kayseri Şeker’de birlikte çalıştığımız insanların farklılıklarına değer verir ve kendilerini her konu üzerinde dâhil hissetmelerine çalışırız.

Kayseri Şeker'de fırsat eşitliğini ve kariyer planlamasını taahhüt ederiz. İşe alım, yerleştirme, geliştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararlarını; çalışanın niteliği, performansı, becerisi ve deneyimini temel alarak gerçekleştiririz.

İş gücümüzde çeşitlilik, hedeflerimize ulaşmak için esastır. Bu nedenle, farklı geçmiş ve deneyimlere sahip ve hoşgörülü çalışanları bünyemize katmakta ve geliştirmekteyiz.

KEYFİ AYRIMCILIK

Kayseri Şeker, İnsan haklarına saygı ilkesi doğrultusunda çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş, fiziksel engel ayrımı gözetmeksizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda uyum içerisinde çalışmalarını sağlamaktadır.

Kayseri Şeker, kişisel özellikler veya duruma bakılmaksızın, saygısız veya uygunsuz davranışa, adil olmayan muamele veya herhangi bir türde misillemeye ve barikat kurulmasına hoşgörü göstermemektedir. İşyerinde veya işyeri dışında iş ile ilgili bir durum söz konusu iken taciz kabul edilemez.

ÖRGÜTLENME VE TOPLU SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ

Daimi ve muvakkat işçilerimizin misilleme, tehdit veya taciz korkusu taşımadan sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesinde akdedilen tüm imkânlardan faydalanma hakkı vardır. Şirketimiz, işçi sendikalarının faaliyetlerine ve organizasyonel etkinliklerine karşı açık görüşlü bir yaklaşım sergilemektedir. Yasalarca tanınmış bir işçi sendikası tarafından temsil edilen çalışanlarımızın özgürce seçtikleri temsilcileri ile yapıcı bir diyalog kurmayı taahhüt ediyoruz. Kayseri Şeker, bu temsilcilerle iyi niyet çerçevesinde görüşmeler yapma taahhüdü verir. İşçi temsilcilerine karşı ayrımcılık yapılmaz. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi hakkının yasayla kısıtlanması durumunda, Şirketimiz tarafından sendika ve toplu iş sözleşmesine yönelik kanun ve yönetmelikler çerçevesinde uygulamalar geliştirilir.

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI İŞYERİ

Kayseri Şeker’de çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı her şeyden önemlidir. Politikamız güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak ve yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği kanunları, yönetmelikleri ve kurum içi gerekliliklere uymaktır. Kayseri Şeker, çalışanlarının katılımları ile kaza, yaralanma ve sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlayarak ve çözerek, sağlıklı ve üretken bir işyeri ortamı sağlamak ve bu ortamı sürdürmek için çalışmaktadır.

İŞYERİ GÜVENLİĞİ

Çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygıyı taahhüt ederiz. Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet uygulama tehdidi, cinsel istismar, taciz edici diğer davranışlar, sözlü sataşma, gözdağı verme, korkutma kesinlikle yasaktır.

ÇOCUK İŞGÜCÜ

Çocuk ve genç işçi istihdamı yapılmamaktadır. 18 yaş altı sadece, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Beceri eğitim öğrencilerine staj yaptırılmaktadır. 18 yaşının altındaki çocuklar gece ve tehlikeli şartlar altında çalıştırılmaz.

ÇALIŞMA SAATLERİ, ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI

Ücret politikamız sözleşme ve geçerli toplu iş sözleşmelerinin şartlarına uygun olarak işçilerin temel ihtiyaçlarını daima karşılayabileceği ve bazı isteğe bağlı ilave harcamalar yapabileceği düzeyde tutulur. Faaliyetlerimizi ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan haklar hakkındaki geçerli yasalara tam bir uyum içinde yürütürüz.

Ulusal yasa ve kanunlar tarafından şart koşulmadığı sürece, ilgili işçinin açık ve net izni alınmadan, icra, maaşından kesilmek üzere yapmış olduğu harcamalar ve yasal düzenlemelerden dolayı doğacak hak ve alacaklar dışında maaşlardan hiçbir kesinti yapılmaz.

Çalışma barışının sağlanması adına gerek toplu iş sözleşmesine tabi sendikalı çalışanlarımız gerek İnsan Kaynakları Uygulama Yönetmeliğine tabi çalışanlarımızın sosyal hak ve alacakları bakımından eşit, adil ve benzer haklara sahip olmalarını taahhüt ederiz.

ÇEVRE SORUMLULUĞU VE SU KAYNAKLARI

Sürdürülebilir büyüme ve yeşil dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda, çevreye ve topluma karşı duyduğumuz sorumluğun bilinci ile Entegre Yönetim Sistemleri ve Politikalarımıza paralel olarak, değer zincirimiz boyunca enerji, su ve hammaddelerin etkin kullanımı ve yenilenebilir kaynakların tercih edilmesi ile çevreye ve sağlığa verilen zararın azaltılması temel amacımızdır. İnsanın su kaynaklarına ve güvenli içme suyuna olan ihtiyacına ve uygun sanitasyon ile hem ekosistemlerin hem de toplumların korunmasına saygı duyarız.

YÖNLENDİRME VE RAPORLAMA

Tüm çalışanlar arasında açık ve dürüst iletişime değer verilen ve saygı duyulan işyeri yaratmaya çalışıyoruz. Kayseri Şeker, faaliyet gösterdiğimiz her yerde yürürlükteki iş ve istihdam yasalarına uymayı taahhüt eder ayrıca çalışanların eğitim ile İnsan Hakları Politikasını bilmelerini sağlamaktadır.

Kayseri Şekerin oluşturduğu politika hakkında soruları olan veya bu politikanın potansiyel ihlalini gizli olarak bildirmek isteyen herhangi bir çalışan, bu soru ve endişeleri İnsan Kaynaklarına veya Etik Kurula iletmelidir.

Çalışanlar ayrıca, https://www.kayseriseker.com.tr/iletisim adresindeki İletişim Formunu isimsiz bir şekilde doldurarak veya 444 40 38 numarasını arayarak ya da etikhat@kayseriseker.com.tr adresine e-posta göndererek şüpheli politika ihlallerini bildirebilirler. Bu politika altında endişelerini bildiren herhangi bir çalışana karşı hiçbir misillemede bulunulmayacak veya karşı işlem yapılmayacaktır. Şirket çalışanların endişelerini araştıracak, ele alacak ve bunları yanıtlayacak ve herhangi bir ihlale yanıt olarak uygun düzeltici aksiyonlar alacaktır. İnsan Hakları Politikası, Kayseri Şeker’in Etik Kuralları ile uyumludur etik kurallarımız ve ilgili politikalarımız Kayseri Şeker’in internet sitesinde bulunabilir: http://www.kayseriseker.com.tr

KAMU BİLGİLENDİRMESİ

Kayseri Şeker bu politikayı herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu politikadaki herhangi bir şey, Kayseri Şeker ile çalışanları arasındaki iş sözleşmesinin yerine geçmez ve bu programa katılmış olmak Kayseri Şeker ile çalışan arasındaki iş ilişkisinin devam edeceğinin garantisi anlamına gelmez.GENEL MÜDÜR
Bu Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş